Aan Ouers: 25+ dinge wat jy dalk vergeet. Van ‘n onderwyser

25 dinge wat ouers vergeet

25+ dinge wat ouers dalk vergeet

 1. Jou kind is nie ‘n engel nie, al wens ek en jy, hy was.
 2. Onderwysers raak ook ongeduldig net soos jy.
 3. Alle onderwysers het nie kinders nie, daar is net nie altyd tyd vir sekere dinge nie of dit was nog nie die tyd nie.
 4. Die stories wat jou kind aandra is nie noodwendig die volle waarheid nie.
 5. Kinders sien en beleef die wêreld anders as grootmense.


 6. Kinders jok, selfs joune. En partykeer kry hul die voorbeeld by jou.
 7. Kinders gaan huiswerk kry. En hulle gaan nie altyd daarvan hou nie.
 8. As jy ‘n kind wil hê, moet jy bereid wees om die ure in te sit.
 9. Onderwysers is ook mense en hulle gaan foute maak net soos jy. Die verskil is, partykeer hoor ons van joune, maar ons maak nie ‘n bohaai daaroor soos jy oor ons s’n maak.
 10. Jou kind gaan nie altyd presteer soos jy wil hê hy moet.


 11. Die fout lê nie altyd by die onderwyser nie.
 12. Onderwysers luister na jou kind se stories wat gebeur by die huis. Ons luister net na drie tegelyk en almal uit verskillende huislike omstandighede.
 13. Jou kind is nie presies dieselfde by die skool soos hy by die huis mag wees nie.
 14. Onderwysers gaan met jou kind raas en kwaai wees met hom. Hy was heel moontlik stout, ongehoorsaam, het nie sy huiswerk gedoen nie, verstaan nogsteeds nie die werk na honderde verduidelikings, ens.
 15. Meeste onderwysers het gaan studeer om een te wees, gee hul kans om hul werk te doen.


 16. Jy is die ouer, ons die onderwysers. Aanvaar dit so.
 17. Onderwysers kan nie altyd vyf kinders tegelyk help nie, daarom vra ons die kinders om mekaar te help. Net soos jy by die huis dit ook doen.
 18. As jy ‘n probleem het met ‘n onderwyser, wees volwasse genoeg om kalm te bly en rustig dit te gaan uitpraat, voordat jy die maklike pad kies en eerder skinder.
 19. Onderwysers is volwassenes, hanteer ons so, al werk ons met kinders.
 20. Onderwysers het partykeer met jou of jou kind ook ‘n probleem.


 21. Onderwysers het ook ‘issues’. Ons is mense soos jy en jou kind en moes ook skool toe gaan.  
 22. Onderwysers het heel moontlik ‘n ander geaarheid en persoonlikheid as jy, neem dit in ag.
 23. Onderwysers het ook slegte dae soos jy en jou kind. Ons word ook siek.
 24. Onderwysers het ook gesinne, families en bekommernisse. Ons probeer dit by die huis los, jou kind bring dit saam klas toe.
 25. Jy sal volwasse genoeg moet wees om onderwysers te vertrou.
 26. Ja, daar is slegte onderwysers en slegte mense. Maak net seker jy weet of verstaan die verskil tussen goed en sleg.  
 27. Nee, onderwys is nie elke dag lekker nie, maar ons het besluit om ‘n verskil te maak wat begin by jou kind, ongeag …

Van ‘n onderwyser(es)